Special trailer med 3 aksler og sideloadere til transport af

20 til 40 fods containere

Sideloaderne forskydes i længderetningen via hydraulikcylindre der er indbygget i chassisrammen.

For at tilgodese det hydrauliske system, er der monteret

ø3 mm. slanger i chassisrammen, der går fra ventilblokkene og hen til sideloaderne.

Unik trailer til transport af container fra 20 til 40 fod.

Chassiset er tilpasset vores FCM HAMMAR 160 S 1:14-2 sideloader og de kan hydraulisk længdeforskydes så du kan transportere container fra 20 til 40 fod.

       Sideloader tilpasset til løft af 40 fods container eller 2 stk. 20 fods containere der er koblet sammen.

      Sideloader tilpasset til løft af 20 fods container.

      Tegningen viser de komponenter, der er placeret i chassiset og også muligheden for at montere små ventiler. Ventilerne er ikke inkluderet i                       byggesættet.

Chassis til 3 akslet trailer med vandrette hydraulikcylindre til længdeforskydning af sideloadere til transport af 20 og 40 fods container

Byggesættet indeholder en næsten færdig trailer, hvor der skal tilkøbes visse standard komponenter som hjul, skærme etc.